семинары Siemon

PP2-12-SC(X)-01 - кассета 12 разъемов SC - 1 разъем MTP


модули серии PP2 QuickPack

PP2-12SC(X)  Siemon

 

                                                                        PP2-12SC(XX)-01(X) - кассета на  12 разъемов SC - 1 разъем MTP
модули PP2
 

6 = OM1 62.5/125 Multimode Beige adapters

5L = OM3 50/125 Multimode Aqua adapters

5V = OM4 50/125 Multimode Aqua adapters

EV = OM4 50/125 Multimode Erika Violet adapters

SM = OS1/OS2, Singlemode Blue adapters

 пусто = Standard Loss

 L = Low Loss ,  только для :

            OM3 50/125 Multimode Aqua adapters

            OM4 50/125 Multimode Aqua adapters

            OM4 50/125 Multimode Erika Violet adapters

 

 

артикул тип волокна Configuration  цвет разъемов
PP2-12-SC6-01 OM1 62.5/125 Multimode Standard Loss Beige adapters
PP2-12-SC5L-01 OM3 50/125 Multimode Standard Loss Aqua adapters
PP2-12-SC5L-01L OM3 50/125 Multimode Low Loss Aqua adapters
PP2-12-SC5V-01 OM4 50/125 Multimode Standard Loss Aqua adapters
PP2-12-SC5V-01L OM4 50/125 Multimode Low Loss Aqua adapters
PP2-12-SCEV-01 OM4 50/125 Multimode Standard Loss Erika Violet adapters
PP2-12-SCEV-01L OM4 50/125 Multimode Low Loss Erika Violet adapters
PP2-12-SCSM-01 OS1/OS2, Singlemode Standard Loss Blue adapters

 

оптические полки и шкафчики Siemon оптические сборки описание

r

r r r